Amerikanska forskare har kommit ett steg på vägen till att omvandla tankar till tal.

Tänk om det gick att medvetet omvandla hjärnans signaler direkt till tal.

Tekniken kan användas för att den som förlorat förmågan att prata på grund av en sjukdom eller skada lättare ska kunna kommunicera med omvärlden.

Genom att tänka på vad som ska sägas kan budskapet förmedlas till omvärlden genom att det läses av och läses upp av en dator.

Det man har gjort är att mäta hjärnaktiviteten med elektroder inne i hjärnan hos några patienter som ändå skulle genomgå hjärnkirurgi. Mätningarna skedde samtidigt som patienterna fick lyssna på uppläsningar av en halvtimmeslång text.

Aktiviteten som uppmättes i hjärnans nervceller användes sedan för att träna en dator med maskininlärning hur hjärnaktiviteten hängde ihop med vissa ljud och ord.

Samma patienter fick sedan lyssna på en uppläsning av siffrorna noll till nio. Hjärnaktiviteten som registrerades användes sedan av datorprogrammet för att sedan få robotrösten att upprepa siffrorna när motsvarande hjärnaktivitet kunde läsas av.

Nästa steg för forskarna blir att testa med mer komplicerade ord och meningar med det slutliga målet att återskapa tal från tankar.

Det finns sedan tidigare metoder för att skapa artificiellt tal hos personer som saknar egen talförmåga t.ex. använde den nu bortgångne fysikern Stephen Hawking en taldator som styrdes genom små muskelrörelser i ansiktet.

De tankar som skulle omvandlas till tal skulle naturligtvis behöva filtreras på något sätt t.ex. att talet bara genererades när man tänker ett visst kommando som t.ex. ”talgenerering”.