Vid sin årliga utvecklarkonferens F8 i mitten på 2017 presenterade facebook planer på hur användarna framöver ska kunna skicka meddelanden och uppdatera sina flöden med tankens kraft.

Tekniken som testas kan revolutionera hur vi studerar den mänskliga hjärnan även om forskare utanför Facebooks experimentverkstad har uttryckt viss tveksamhet kring om det ens är möjligt.

Forskningen äger rum i den mytomspunna byggnaden Building 8. Teamet som jobbar på Building 8 har knutit till sig omkring 60 forskare och tekniker från olika forskningsinstitut runt om i USA. Målet är att väcka liv i en metod som utgår från något som kallas snabb optisk spridning som går ut på att ljus får lysa genom huvudet, in i hjärnan, och sen mäter man ljuset som reflekteras tillbaka.

När metoden testats på djur har hjärnan legat öppen. Då har man kunnat se hur hjärncellerna påverkas. Utmaningen är så klart att göra samma sak på en människa, utan att plocka ut hjärnan och med skallben, hud och hår emellan. Något som man hittills inte lyckats med.

Anledningen till att Facebook tror att de kommer lyckas är att de tagit fram sensorer som kan identifiera små, små fotoner som tar sig igenom såväl hud som ben. De studsar sedan tillbaka och fångas upp av en detektor istället för att spridas åt alla håll. Men ska man kunna läsa hjärnaktivitet utifrån krävs någon typ av sensor. Kanske någon form av pannband eller hjälm. Andra aktörer tittar på hur olika implantat i hjärnan kan styra tanken.

Facebook använder också artificiell intelligens. Mark Chevillet på facebooks building 8 säger att om de samlar in tillräckligt med data från rätt delar av hjärnan skulle de kunna träna en maskinlärande algoritm, som kopplar hjärnaktivitet till språk, att plocka ut ord från hjärnan.